Contact

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây hoặc tải mẫu đăng ký tại đây rồi gửi cho chúng tôi


essayargumentative.com


Phiếu đăng ký

Dành cho HS - SV có nguyện vọng đi du học tại ICED

Họ tên HS - SV :
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Ảnh chân dung 3x4:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ đang ở:
Số điện thoại nhà riêng:
CQ:
Email:
Bằng tốt nghiệp hệ nào:
Xếp loại tốt nghiệp:
Điểm tốt nghiệp:
Thời gian tốt nghiệp:
Học bạ xếp loại:
Chứng chỉ tiếng anh nếu có IELTS/TOEFL:
Số điểm đạt được:
Thời gian thi:Nguyện vọng của HS - SV


Tên nước:
Tên thành phố:
Tên trường:
Ngành học:
Thời gian khóa học:
Ngôn ngữ học:
Số tuần:
Thời gian bắt đầu:
Nơi ở:  Ký túc xá Nhà riêng

Để đăng ký hẹn tư vấn tại ICED vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây hoặc tải mẫu đăng ký tại đây rồi gửi cho chúng tôi

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ thư điện tử của bạn (bắt buộc)

Số điện thoại

HS-SV đang học trường nào/đã tốt nghiệp

Thời gian

Xếp loại

Thông tin HS-SVcần được tư vấn

Địa điểm du học
 • 28
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 5
 • 1
 • 24
 • 25
 • Bỉ.
 • 29
 • 23
 • 13
 • 20
 • 21
 • 16
 • 2
 • 19
 • 18
 • 17
 • 14
 • 15
 • 27
 • 13
 • 10
 • 11
 • 12